Urban Design

Chongqing Fengjie Boulevard

重庆奉节的步道 

Chongqing, Szechuan, China

2019

Chongqing Fengjie Plaza

重庆奉节广场

Chongqing, Szechuan, China

2019

71 Robinson Road

Urban Connector

Singapore

2020